Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På webbplatsen används kakor för statistiska ändamål. Läs mer om kakor på www.pts.se.

Årsberättelser

Årsberättelser innehåller den information som behövs för att bedöma fondens ekonomiska utveckling och ställning.

AIF-förvaltaren ska för fondens räkning lämna en årsberättelse senast den 31 december efter räkenskapsårets utgång. Fondens räkenskapsår är 1 september–31 augusti.

Årsberättelse 2016-17.pdf
Årsberättelse 2015-16.pdf
Årsberättelse 2014-15.pdf
Årsberättelse 2013-14.pdf
Årsberättelse 2012-13.pdf
Årsberättelse 2011-12.pdf
Årsberättelse 2010-11.pdf
Årsberättelse 2009-10.pdf  

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB