Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På webbplatsen används kakor för statistiska ändamål. Läs mer om kakor på www.pts.se.

Avgifter och kostnader
 
Fast avgift:
Rörlig avgift:
High water mark:
1 % av fondens värde per år
10 % av fondens avkastning över jämförelseindex (VINX_SEK_GI)
Ja

Därutöver belastas fonden av courtage för köp och försäljning av aktier, kostnader för valutaväxling samt, i förekommande fall, utländsk kupongskatt.

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex, VINX_SEK_GI, omfattar samtliga aktier noterade vid Nasdaqs börser i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik, samt vid börsen i Oslo. Värdet på de utländska aktier som ingår i indexet räknas om till svenska kronor. Utdelningar återinvesteras i indexet utan avdrag för skatt. Basdatum är den 29 december 2000, med basvärdet 100.

High water mark

Fonden tillämpar principen ”high water mark”: Om fonden inte överträffar sitt jämförelseindex (underavkastning), utgår ingen rörlig avgift förrän fonden återhämtat underavkastningen. Fondens informationsbroschyr (bilaga 2) innehåller ett exempel på hur avgiften beräknas.

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB