Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På webbplatsen används kakor för statistiska ändamål. Läs mer om kakor på www.pts.se.

Caprifol AB

Caprifol AB grundades år 2008. AIF-förvaltaren har till enda syfte att förvalta en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Verksamheten bedrivs med tillstånd av Finansinspektionen.

AIF-förvaltarens styrelse har sitt säte i Stockholm. Styrelsen består av Jacob Hesser, Johan Hesser samt Johan Orring.

Fonden förvaltas av Jacob Hesser.
 

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB