Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns här. Information om behandling av personuppgifter finns i informationsbroschyren. För besökare av webbplatsen används inga kakor.

Nästa tecknings-/inlösendag är den sista augusti. Sista anmälningsdag är måndagen den 19 augusti 2024.

Välkommen till Nordiska Fonden

Nordiska Fonden är en svenskregistrerad specialfond som vänder sig till den svenska allmänheten. Fonden förvaltas av AIF-förvaltaren Caprifol AB med säte i Stockholm. Fonden och AIF-förvaltaren följer lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen.

Fondens medel placeras i aktier som är börsnoterade i Sverige, Danmark, Finland, Norge eller Island.

Fondens målsättning är att på sikt överträffa det nordiska aktieindexet VINX_SEK_GI (efter avdrag för avgifter och andra kostnader).

AIF-förvaltaren bedömer att marknadsrisken är fondens enskilt största risk. Aktiemarknaden som helhet minskar emellanåt i värde och fondens värde kan därigenom påverkas negativt.

Ytterligare information återfinns i fondens faktablad samt i fondens övriga broschyrer och blanketter.

 

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB