Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns här. Information om behandling av personuppgifter finns i informationsbroschyren. För besökare av webbplatsen används inga kakor.

Årsberättelser

Årsberättelserna innehåller den information som behövs för att bedöma fondens ekonomiska utveckling och ställning.

Årsberättelse 2022-23.pdf
Årsberättelse 2021-22.pdf
Årsberättelse 2020-21.pdf
Årsberättelse 2019-20.pdf
Årsberättelse 2018-19.pdf
Årsberättelse 2017-18.pdf
Årsberättelse 2016-17.pdf
Årsberättelse 2015-16.pdf
Årsberättelse 2014-15.pdf
Årsberättelse 2013-14.pdf
Årsberättelse 2012-13.pdf
Årsberättelse 2011-12.pdf
Årsberättelse 2010-11.pdf
Årsberättelse 2009-10.pdf  

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB