Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns här. Information om behandling av personuppgifter finns i informationsbroschyren. För besökare av webbplatsen används inga kakor.

NAV-kurs

Fondandelsvärdet (NAV-kursen), dvs. fondens värde delat med antalet fondandelar, beräknas per den sista dagen varje månad och publiceras på denna sida. Startdatum var den 1 september 2009, med startvärdet 100 kr för fonden respektive 130,47 för fondens jämförelseindex, VINX_SEK_GI.
 
      Avkastning i % sedan Genomsnittlig avkastning i %
  Datum Kurs en månad årsskiftet fondens start per år
Nordiska Fonden 31 maj 2024 899,97 12 23 800 16
VINX_SEK_GI 31 maj 2024 773,86 3 15 493 13

Inklusive utdelningar och inflation. Efter avgifter och andra kostnader.

Historiska kurser: Historik.pdf

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB