Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns här. Information om behandling av personuppgifter finns i informationsbroschyren. För besökare av webbplatsen används inga kakor.

Caprifol AB

Caprifol AB grundades år 2008. AIF-förvaltaren har till enda syfte att förvalta en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Verksamheten bedrivs med tillstånd av Finansinspektionen.

AIF-förvaltarens styrelse har sitt säte i Stockholm. Styrelsen består av Jacob Hesser, Johan Hesser samt Johan Orring.

Fonden förvaltas av Jacob Hesser.
 

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB