Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns här. Information om behandling av personuppgifter finns i informationsbroschyren. För besökare av webbplatsen används inga kakor.

Avgifter och kostnader
 
Fast avgift:
Rörlig avgift:
High water mark:
1 % av fondens värde per år
10 % av fondens avkastning över jämförelseindex (VINX_SEK_GI)
Ja

Därutöver belastas fonden av courtage för köp och försäljning av aktier, kostnader för valutaväxling samt, i förekommande fall, utländsk kupongskatt.

Jämförelseindex

Fondens jämförelseindex, VINX_SEK_GI, omfattar samtliga aktier noterade vid Nasdaqs börser i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik, samt vid börsen i Oslo. Värdet på de utländska aktier som ingår i indexet räknas om till svenska kronor. Utdelningar återinvesteras i indexet utan avdrag för skatt. Basdatum är den 29 december 2000, med basvärdet 100.

High water mark

Fonden tillämpar principen ”high water mark”: Om fonden inte överträffar sitt jämförelseindex (underavkastning), utgår ingen rörlig avgift förrän fonden återhämtat underavkastningen. Fondens informationsbroschyr (bilaga 2) innehåller ett exempel på hur avgiften beräknas.

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB