Nordiska Fonden™
förvaltas av Caprifol AB

 

Fonden
 
NAV-kurs
 
Avgifter och kostnader
 
Teckning och inlösen
 
Broschyrer och
blanketter
Ekonomiska rapporter
 
AIF-förvaltaren
 
Kontakt / Klagomål
 
VIKTIG INFORMATION!
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns här. Information om behandling av personuppgifter finns i informationsbroschyren. För besökare av webbplatsen används inga kakor.

Broschyrer

Faktablad.pdf
Faktabladet sammanfattar den information som behövs för att bedöma fonden.

Informationsbroschyr.pdf
Informationsbroschyren kompletterar faktabladet och innehåller bl.a. de ytterligare uppgifter som behövs för att bedöma fonden. Fondens grundläggande bestämmelser (fondbestämmelserna) återfinns i bilaga 1. Broschyren innehåller också information om behandling av personuppgifter.

Blanketter

Teckningsblankett.pdf
Anmälan om teckning av andelar i fonden görs på denna teckningsblankett.

Inlösenblankett.pdf
Begäran om inlösen av andelar i fonden görs på denna inlösenblankett.

556762-0975                                        Caprifol AB     Box 55668     102 15 Stockholm     T: 08-661 94 00     E: info@caprifol.se     W: www.caprifol.se                                        © Caprifol AB